Napisz do nas!

Masz pomysł? Szukasz pomysłu? Porozmawiajmy!
Email

Wyślij wiadomość

4 + 4 =

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Państwa dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (przekazanie wizytówki, przesłanie poczty elektronicznej, kontakt telefoniczny), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione.
Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom fundacji, jak też podmiotom udzielającym wsparcia fundacji na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Państwa dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone.
Administrator Danych Osobowych: FUNDACJA EDUKACJA DLA ROZWOJU – EDUKO, NIP: 9512516987, UL. BOGLARCZYKÓW 22C, WARSZAWA, [email protected]