STEM czy STEAM w edukacji XXI wieku?

Programy nauczania STEM (ang. Science, Technology, Engineering, Mathematics) i STEAM (ang. Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) rozwinęły się w ciągu ostatnich kilku lat, aby sprostać potrzebom gospodarki XXI wieku.

Co było pierwsze?

Na początku było STEM. Nauka, Technologia, Inżynieria, Matematyka.

Wiele już powiedziano o tym, że potrzebujemy w naszych szkołach więcej programów STEM.
Umiejętność logicznego myślenia powinna być podstawą rozwoju gospodarczego naszego kraju, a od dobrze wykształconych absolwentów rozumiejących takie dziedziny jak: nauka, technologia, inżynieria i matematyka – potrafiących je łączyć, aby tworzyć nowe potrzebne gospodarce rozwiązania będzie zależał dobrobyt naszego społeczeństwa.

STEM – czy mamy tu wszystko?

Zaraz po wzroście zainteresowania wprowadzaniem programów STEM w naszej edukacji zidentyfikowano brak jeszcze jednej ważnej dziedziny. Popatrzmy: STEM – Nauka, Technologia, Inżynieria, Matematyka – wydawałoby się, że to komplet, żeby wyedukować przyszłych naukowców, inżynierów, specjalistów od nowych technologii. Czy oprócz powyższych jest im potrzebne coś jeszcze?

Owszem. Okazało się, że w samym STEM brakuje jednej z kluczowych dziedzin mającej wpływ na życie nasze i przyszłych pokoleń. To dziedzina mająca ogromny wpływ na to, jakimi członkami społeczeństwa jesteśmy – czyli ART – sztuka.

Nie wystarczy postawić tylko na kreatywność i innowacje. Wprowadzając do edukacji programy STEM uczymy logiki i – co najważniejsze – uczymy sprawdzać doświadczalnie nowe teorie i rozwiązania tworzone w oparciu o naukę, technologię, inżynierię przy wsparciu królowej nauk – matematyki.

Rozwój naszego społeczeństwa i gospodarka wymagają znacznie więcej: talentów, umiejętności, tworzenia wartości estetycznych, wrażliwości – niezbędnych składników odżywczych dla prawidłowego rozwoju STEM.

STEAM to sposób na czerpanie korzyści ze STEM i uzupełnienie pakietu poprzez włączenie sztuki.
Umożliwia to uczniom połączenie nauki w tych krytycznych obszarach z praktykami artystycznymi, zasadami projektowania i estetyki, oddając tym samym pełną paletę wiedzy do ich dyspozycji. STEAM usuwa ograniczenia i zastępuje je zdumieniem, krytyką, dociekaniem i innowacjami, a przede wszystkim wyobraźnią, w myśl zasady wygłoszonej przez Alberta Einsteina.

„Logika zaprowadzi Cię z punktu A do punktu B, wyobraźnia zaprowadzi Cię wszędzie.”

Przyjęliśmy ten cytat jako motto Fundacji Eduko nie tylko dlatego, że chwytliwie brzmi i ładnie wygląda na koszulkach.

Zadając pytanie STEM czy STEAM nie chcemy wywołać dyskusji typu „co było wcześniej czy jajko, czy kura?”. Powołując Fundację Rozwoju Edukacji EDUKO uważamy, że nasz system edukacyjny potrzebuje w takim samym stopniu nowoczesnych programów STEM, jak i STEAM, chociaż to jednak STEAM wywołuje u większości z nas szybsze bicie serca i chyba po cichutku kibicujemy mu bardziej, szukając w proponowanych rozwiązaniach edukacyjnych nie tylko aspektu praktycznego, ale także piękna, harmonii i estetyki.

A co Państwo jako Rodzice, Pedagodzy, Pracodawcy o tym myślicie?
Zapraszamy do kontaktu: [email protected]

Kogo zapraszamy do współpracy? Jak mogą do nas dołączyć ludzie, dla których rozwój i edukacja są nierozłączne? O tym będzie nasz następny wpis na blogu.

Zarząd Fundacji EDUKO